SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

66.

Na temelju članka 18. Odluke Općinskog vijeća o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabave ukupne vrijednosti do 70.000,00 kuna, sukladno Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 21. sjednici održanoj 10. prosinca 2012. godine, donijelo je

III. IZMJENE I DOPUNE
PLANA MALIH NABAVA, BAGATELNE NABAVE
PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
DO 70.000,00 KN ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Planu malih nabava, Bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, za 2012. godinu »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/12, 22/12 i 43/12, u članku 3 Plana tabelarni dio se dopunjuje sa točkama 58.-65. koje glase:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

U preostalom dijelu Plan malih nabava, Bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, za 2012.godinu, (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 2/12, 22/12 i 43/12), koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom, ostaje na snazi.

Članak 3.

Ova III. Izmjena i dopuna Plana malih nabava, Bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, za 2012. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

Klasa: 021-05/12-01/12

Ur. broj: 2107-03/12-01-12-07

Bribir, 10. prosinca 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

III. Izmjene i dopune Plana malih nabava  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=91253&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr