SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

68.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11 i 90/11) članka 48 Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na svojoj 21. sjednici Općinskog vijeća održanoj 10. prosinca 2012. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu na području Vinodolske općine

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2013. godinu. Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje objekata komunalne infrastrukture:

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 1.310.000,00 kuna osiguravaju se iz sljedećih prihoda:

komunalni doprinos 1.010.000,00 kn

kapitalne potpore PGŽ 300.000,00 kn

Ukupno: 1.310.000,00 kn

Članak 3.

Sredstva za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture u iznosu od 1.310.000,00 kuna namijenjena su za:

ostala nematerijalna imovina 220.000,00 kn

Kaštel Drivenik 390.000,00 kn

Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima 200.000,00 kn

Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima (dječji vrtić) 100.000,00 kn

Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima (Kuća Klović) 300.000,00 kn

izgradnja poslovne zone Barci (I. faza) 100.000,00 kn

Ukupno: 1.310.000,00 kn

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava gradnje komunalne infrastrukture određuju se ovim Programom, a dinamiku i terminski plan izvođenja radova određuje načelnik općine.

Članak 5.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/12

Ur. broj: 2107-03/12-01-12-12

Bribir, 10. prosinca 2012.

Predsjednica vijeća
Vinodolske općine
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=91253&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr