SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 48. Petak, 7. prosinca 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
134. Odluka o dodjeli priznanja Protect d.o.o. Rijeka
48. Ispravak
67. Odluka o imenovanju osobe zadužene za gospodarenje energijom
41. Odluka o ustrojavanju postrojbe opće namjene civilne zaštite Grada Vrbovskog
39. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2013. godinu
38. Proračun Općine Kostrena za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
37. Analiza Stanja zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena za 2012. godinu
36. Odluka o Izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
35. Odluka o dodjeli priznanja Općine Kostrena za 2012. godinu
34. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
33. Smjernice za organizaciju i razvoj Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kostrena od 1. siječnja 2013. do 31. prosinca 2014. godine
32. Odluka o prodaji građevinske čestice 4 oznake KUĆA »D« u vlasništvu Općine Kostrena
35. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Lokve za 2012. godinu
34. Odluka o nerazvrstanim cestama i javnim prometnim površinama na području Općine Lokve
19. Odluka o gospodarenju nekretninama
48. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
47. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2013. godinu
46. Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja 3 - Pesja u Omišlju
45. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
44. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Omišalj
43. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2013. godinu
42. Program javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013. godinu
41. Program javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2013. godinu
40. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
39. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
38. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
37. Plan razvojnih programa za 2013. godinu i Projekcije za 2014. godinu
36. Proračun Općine Omišalj za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i 2015. godinu
38. Odluka o imenovanju članova Socijalnog vijeća
37. Vjerodostojno tumačenje članka 85. stavka 3. Odluke o donošenju UPU 3 - Građevinsko područje naselja N1 - Centralnom naselje Punat
36. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Punat
35. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
23. Program utroška šumskog doprinosa za 2013. godinu
22. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
21. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
20. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ravna Gora za 2013. godinu
19. Proračun Općine Ravna Gora za 2013. godinu i Projekcija za 2014. i 2015. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr