SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 43. Srijeda, 31. listopada 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
27. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove »Gradska knjižnica i čitaonica Frane Petrića«
26. Ispravak odluke o stavljanju javnog dobra izvan opće uporabe
42. Ponovna javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk
71. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
70. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja za životno djelo
69. Odluka o imenovanju počasnim građaninom Grada Malog Lošinja
68. Odluka o dodjeli nagrade Grada Malog Lošinja
63. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu i Projekcije Plana za 2013. i 2014. godinu
62. II. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
61. III. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
60. Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Opatija
59. I. Izmjene Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2012. godinu
58. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2012. godinu
57. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradske uprave Grada Opatije
56. Odluka o darovima
55. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti
41. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone proizvodne namjene I2
48. Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Fužine
35. Cjenik građevinskog zemljišta
28. Odluka o isključenju iz opće uporabe puta
27. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
26. Odluka o trećoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
25. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Skrad za 2011. godinu
24. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Skrad za 2011. godinu
23. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
54. Popis svih čestica u obuhvatu Poslovne zone K12 »BARCI«
53. Odluka o pristupanju II. Izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Vinodolske općine
52. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga za područje Vinodolske općine
51. Odluka o prihvaćanju Inicijative o (su)osnivanju Lokalne akcije grupe (LAG-a) »Vinodol«
50. Odluka o poništenju Natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir
49. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvješća o radu načelnika za 2011. godinu i Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine
48. Odluka o usvajanju Izvješća načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Vinodolske općine za 2011. godinu
47. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
46. Izmjena i dopuna I. Izmjene i dopune Proračuna Vinodolske općine za 2012. s Projekcijom 2013.-2014. godine
45. Ispravak Odluke o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2012. godinu
44. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju
43. II. Izmjene i dopune Plana malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna za 2012. godinu
42. II. Izmjene i dopune Plana javne nabave Vinodolske općine za 2012. godinu
4. Izmjena i dopuna općih i tehničkih uvjeta isporeuke vodnih usluga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr