SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 43. Srijeda, 31. listopada 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

 

42.

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 26/03), Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna (»Narodne novine« broj 87/08), smjernica Vlade Republike o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za trogodišnje razdoblje (2011.-2014.), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (»Narodne novine« broj 114/10, 31/11), članka 20. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (»Narodne novine« broj 90/2011), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 20. sjednici održanoj 19. rujna 2012. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Plana javne nabave Vinodolske općine
za 2012. godinu

Članak 1.

U Planu javne nabave Vinodolske općine za 2012. g. (»Službene novine PGŽ« broj 2/12 i 22/12), u članku 3. Plana - tabelarni dio se dopunjuje sa točkom 12., 13. i 14. koje glase:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

 

Članak 2.

U preostalom dijelu Plan javne nabave Vinodolske općine za 2012. godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj: 2/12 i 22/12), koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom, ostaje na snazi.

Članak 3.

Ova II. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2012. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2107-03/12-01-9-04

Bribir, 19. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća

Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

II. Izmjene i dopune Plana javne nabave   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=806&mjesto=91253&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr