SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 43. Srijeda, 31. listopada 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

44.

Na temelju članka 209. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11), članka 63. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09 i 90/11) i članka 2. Uredbe o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (»Narodne novine« broj 109/ 11), članka 40. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 20. sjednici, održanoj 19. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU

Članak 1.

U Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, objavljenoj u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije« broj 22/12 od 15.lipnja 2012.godine, članak 21. Odluke mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100% prosječne bruto plaće u RH kaznit će se pravna osoba, a u iznosu 50% prosječne bruto plaće u RH kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj;

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba za prekršaj:
1. Ako priključi građevinu odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine suprotno uvjetima utvrđenim ovom Odlukom.
2. Ako ne priključi građevinu. Odnosno drugu nekretninu na komunalne vodne građevine u rokovima koji su određeni člankom 10. ove Odluke.«

Članak 2.

U članku 22. Odluke stavak (1) mijenja se i glasi:

»(1) Novčane kazne iz članka 21 za fizičke osobe naplaćuje komunalno redarstvo Vinodolske općine.«

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom, ostaju na snazi.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/11
Ur. broj: 2107-03/12-01-9-06

Bribir, 19. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća

Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=806&mjesto=91253&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr