SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 43. Srijeda, 31. listopada 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

51.

Na temelju članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/ 09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 20. sjednici održanoj 19. rujna 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Inicijative o (su)osnivanju
Lokalne akcijske grupe (LAG-a) »Vinodol«

Članak 1.

Prihvaća se Inicijativa Poduzetničkog centra »Vinodol« d.o.o. o (su)osnivanju Lokalne akcijske grupe (LAG-a) »Vinodol«, od strane strateških osnivača: Grad Crikvenica, Grad Novi Vinodolski i Vinodolska općina, kao i svih drugih osnivača, sa svim programskim načelima i kriterijima za osnivanje koje Inicijativa sadrži.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/11
Ur. broj: 2107-03/12-01-9-13

Bribir, 19. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća

Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=806&mjesto=91253&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr