SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 43. Srijeda, 31. listopada 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

52.

Na temelju članka 206. Zakona o vodama (NN br. 153/ 09 i 130/11), u svezi sa člankom 20. st. 2 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 - Uredba 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11, članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ-e« br. 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 20-oj sjednici odžanoj 19. rujna 2012., donijelo je

Odluku
o izmjeni i dopuni Odluke o načinu plaćanja
komunalnih usluga za područje Vinodolske općine

Članak 1.

Odredbe Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga za područje Vinodolske općine, objavljene u »Službenim novinama PGŽ-e« broj 36/10, temeljem članka 206. Zakona o vodama (»Narodnim Novinama« broj 153/09 i 130/11) stavljaju se izvan snage, a koje odredbe se odnose na način plaćanja i cijenu vodnih usluga - odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, sadržane u člancima: 1., 2., 10., i

11., Odluke o načinu plaćanju komunalnih usluga Vinodolske općine.

Članak 2.

Odredbe iz Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga...koje su stavljene izvan snage (članci 1., 2., 10., 11.,) sadržane su u Odluci o cijeni vodnih usluga, a koju odluku temeljem članka 206. Zakona o vodama donosi isporučitelj vodne usluge uz prethodnu suglasnost jedinice lokalne samouprave, a koja Odluka o načinu plaćanja i visini cijene vodnih usluga je donjeta i objavljena u »Službenim novinama PGŽ-e« broj 27/12.

Članak 3.

U preostalom dijelu odredbe Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga za područje Vinodolske općine (»Službene novine PGŽ-e« broj 36/10), koje nisu obuhvaćene ovom izmjenom i dopunom Odluke, ostaju na snazi.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga za područje Vinodolske općine, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ-e«.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2107-03/12-01-9-14

Bribir, 19. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća

Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=806&mjesto=91253&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr