SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 43. Srijeda, 31. listopada 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

43.

Na temelju članka 18. Odluke Općinskog vijeća o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabave ukupne vrijednosti do 70.000,00 kuna, sukladno Zakonu o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 20. sjednici održanoj 19. rujna 2012. godine, donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
PLANA MALIH NABAVA, BAGATELNE
NABAVE PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
DO 70.000,00 KN ZA 2012. GODINU

Članak 1.

U Planu malih nabava, Bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, za 2012. godinu »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/12 i 22/12, u članku 3. Plana tabelarni dio se dopunjuje sa točkama 37.-57. koje glase:

Red.
Br.

PREDMET NABAVE

PROCIJENJENA VRIJEDNOST
U KN BEZ PDV-a

37.

Izvođenje radova na sanaciji Kaštela Drivenik- otklanjanje štete na pozornici uslijed vremenskih nepogoda

65.000,00 kuna

38.

Pružanje usluga izrade Izvedbenog projekta za rekonstrukciju stare škole u Blaškovićima, s prenamjenom u Dječji vrtić

55.000,00 kuna

39.

Izvođenje radova na sanaciji štete na objektu Doma kulture u Driveniku

69.000,00 kuna

40.

Stručni nadzor na izvođenju radova na sanaciji zgrade i uređenja okoliša Edukacijskog centra J. J. Klović Grižane

18.000,00 kuna

41.

Nabava i montaža dječjeg igrališta od plastificiranih aluminijskih elipsa za Dječji vrtić »Cvrčak i mrav« u Triblju i odjeljenje Vrtića u Bribiru

61.000,00 kuna

42.

Nabava i montaža metalne ograde na mostu u mjestu Gradac u Bribiru

12.000,00 kuna

43.

Izrada i montaža rukohvata na kaštelu u Driveniku

1.500,00 kuna

44.

Pružanje usluga Koordinatora I. i II. za zaštitu na radu na objektu sanacije zgrade i uređenja okoliša Edukacijskog centra J. J. Klović u Grižanama

15.000,00 kuna

45.

Obavljanje poslova zaštite na radu za potrebe Vinodolske općine

4.000,00 kuna

46.

Izvođenje radova na sanaciji urušenog potpornog zida u mjestu Kamenjak, MO Grižane - Belgrad

32.000,00 kuna

47.

Pružanje usluga izrade Izvedbenog projekta Županijske ceste Ž-5089, Dionica: Most Sv. Ivan - Centar - Most Ričina

55.000,00 kuna

48.

Dodatne usluge stručnog nadzora za izvođenje Dodatnih radova II. na izgradnji objekta kanalizacije Tribalj, Dionica: Most Ričina - UPOV Tribalj

7.000,00 kuna

49.

Pružanje usluga Kordinatora I. i II. za zaštitu na radu na objektu kanalizacije u Triblju, Dio kolektora K1, Dionica: Most Sv. Ivan - Centar - Most Ričina

10.000,00 kuna

50.

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kanalizacijskog sustava Tribalj, Dio kolektora K1, Dionica: Most Sv. Ivan - Centar - Most Ričina

69.000,00 kuna

51.

Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kanalizacijskog sustava Tribalj, Dio kolektora K1, Dionica: Ropci - Šimići

69.000,00 kuna

52.

Pružanje usluga izrade studije energetske učinkovitosti zamjene rasvjetnih tijela u Vinodolskoj općini

15.000,00 kuna

53.

Izrada projektne dokumentacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Tribalj

69.500,00 kuna

54.

Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu općinske zgrade u korištenju MO Grižane - Belgrad

7.000,00 kuna

55.

Izvođenje sanacijskih radova na objektu kaštela u Driveniku, uslijed nepogoda

8.000,00 kuna

56.

Izvođenje radova na krpanju udarnih rupa na prilaznoj cesti za Groblje u Bribiru

10.500,00 kuna

57.

Usluga izrade II. izmjene i dopune PPU Vinodolske općine

69.900,00 kuna

Članak 2.

U preostalom dijelu Plan malih nabava, Bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, za 2012. godinu, (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj«: 2/12 i 22/12), koji nije obuhvaćen ovom izmjenom i dopunom, ostaje na snazi.

Članak 3.

Ova II. Izmjena i dopuna Plana malih nabava, Bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna, za 2012. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/11

Ur. broj: 2107-03/12-01-9-05

Bribir, 19. rujna 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica Vijeća

Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=806&mjesto=91253&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr