SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 26. Srijeda, 15. srpnja 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
85. Odluka o dopuni Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće na području Liburnije i zaleđa
84. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
83. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju i razrješenju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe »Mali Kartec« Krk
82. Odluka o imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Skupštinu Hrvatske zajednice županija
81. Odluka o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkog otvorenog lovišta broj VIII/104 »Veli Lošinj«
80. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Pod crikvun« u Njivicama, Općina Omišalj
79. Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti »Zlatnom otoku« d.d. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plažama Ježevac i Politin u Krku
78. Odluka o davanju suglasnosti tvrtki BEMI-KO d.o.o. na prenošenje obavljanja sporednih djelatnosti na plaži Kaštel u Crikvenici
77. Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje plaže ispred Ville Sv. Rok, Općina Lovran
76. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za plažu i terasu ispred hotela »Adria Beach«
75. Odluka o neprihvaćanju ponude pristigle na javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, luke nautičkog turizma Haludovo, Općina Malinska-Dubašnica
74. Plan intervencija kod iznanadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji
73. Odluka o izmjeni Odluke o pravu na pristup informacijama kojima raspolažu tijela Primorsko-goranske županije
72. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama djelatnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
71. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
70. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o promjeni naziva i djelatnosti Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Rijeka
69. Odluka o određivanju tijela za davanje suglasnosti školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija za raspolaganje imovinom
68. Odluka o dodjeli povlaštenih studentskih kredita
67. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Zaklade Sveučilišta u Rijeci
66. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove »Priroda«
65. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Primorsko-goranske županije
64. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Rab za luke županijskog i lokalnog značaja
63. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Opatija-Lovran-Mošćenička Draga za luke županijskog i lokalnog značaja
62. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Novi Vinodolski za luke županijskog i lokalnog značaja
61. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za luke županijskog i lokalnog značaja
60. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Krk za luke županijskog i lokalnog značaja
59. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Crikvenica za luke županijskog i lokalnog značaja
58. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Cres za luke županijskog i lokalnog značaja
57. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica za luke lokalnog značaja
56. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
55. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2009. godinu
54. Poslovnik Županijske skupštine Primorsko-goranske županije
56. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
55. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, poslovnik i propise
54. Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, poslovnik i propise
53. Rješenje o razrješenju i izboru člana Mandatne komisije
52. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Mandatne komisije
51. Rješenje o razrješenju i izboru Obora za izbor i imenovanje
50. Rješenje o izboru Odbora za suradnju s gradovima - općinama i međunarodnu suradnju
49. Rješenje o izboru Komisije za predstavke i pritužbe
48. Rješenje o izboru Komisije za popis birača
47. Rješenje o izboru Komisije za imenovanje ulica i trgova
46. Rješenje o izboru Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
45. Rješenje o izboru Odbora za predškolski odgoj, školstvo i mladež
44. Rješenje o izboru Odbora za šport i tehničku kulturu
43. Rješenje o izboru Odbora za kulturu
42. Rješenje o izboru Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje
41. Rješenje o izboru Komisije za dodjelu priznanja
40. Statut Grada Crikvenice
30. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Kastva
29. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o svečanoj zastavi Grada Kastva
28. Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o grbu i zastavi Grada Kastva
27. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
26. Statut Grada Kastva
45. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Ćunski /UPU 4/
44. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Ćunski /UPU 3/
43. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja za 2008. godinu na području Grada Malog Lošinja
42. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Malog Lošinja za 2009. godinu
41. Odluku o izmjeni Odluke o poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Malog Lošinja
40. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj
39. Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
38. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Lošinjskog muzeja
37. Odluka Urbroj 2213/01-01-09-11
36. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Ocjenjivačkog suda Grada Malog Lošinja
35. Odluka o imenovanju članova Komisije za popise birača Grada Malog Lošinja
34. Odluka o imenovanju članova Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju
33. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za prostorno planiranje
32. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za očuvanje i uređivanje prirode i zaštitu okoliša
31. Odluka o izboru predsjednika i članova Odbora za gospodarstvo i razvoj
30. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Luke Mrtvaska /UPU 28/
29. Odluka o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Malog Lošinja
28. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
27. Izvješće o dovršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Malog Lošinja za 2008. godinu
26. Odluka o organizaciji prometa na području Grada Mali Lošinj
25. Statut Grada Malog Lošinja
24. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2008. godinu
25. Odluka o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja
24. Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Klana
23. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Klana
22. Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja
21. Odluka o izboru članova Mandatne komisije
28. Odluka o izboru članova Odbora za zaštitu okoliša
27. Odluka o izboru članova Odbora za urbanizam i prostorno planiranje
26. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo i razvoj poduzetništva
25. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
24. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
23. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
22. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
21. Odluka o imenovanju članova Skupštine Komunalnog društva »Kostrena« d.o.o. Kostrena
20. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Kostrena
19. Statut Općine Kostrena
20. Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Malinska- Dubašnica
19. Statut Općine Malinska-Dubašnica
20. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Matulji
19. Statut Općine Matulji
18. Odluka o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Presika 1 - Brseč
17. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2008. godinu
16. Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mošćenička Draga
15. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Komisije za popis birača Općinskog vijeća Općine Mošćenička Draga
14. Odluka o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
13. Statut Općine Mošćenička Draga

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr