SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 19. Petak, 15. svibnja 2009.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
42. Dopunu Plana prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2009. godinu
41. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže »Podrapost« u Općini Lopar
40. Odluka o neprihvaćanju ponude pristigle na Javno prikupljanje ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Haludovo, Općina Malinska - Dubašnica
39. Odluka o prestanku koncesije za dizanje i spuštanje plovila autodizalicom na predjelu Preluk, Grad Rijeka
16. Odluka o postavi urbane opreme na području Grada Bakra
16. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Grad Cres za 2009. godinu
31. Ispravak Rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića »Radost« Crikvenica
30. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić »Radost« Crikvenica
85. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini
84. Odluka o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais
83. Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini
82. Objava Javne rasprave o prijedlogu Detaljnog plana uređenja dijela stambenog područja Minakovo
26. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2009. godini
7. Odluka o I. izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Vinodolske
21. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje poslova naplate parkiranja, premještanja i blokiranja vozila na području naselja Vrbnik
20. Objava ponovne javne rasprave o konačnom prijedlogu UPU 1 Naselja Vrbnik, UPU 2 Naselja Risika i UPU 7 registrirane ruralne cjeline Risika - Glavica

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr