SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 19. Petak, 15. svibnja 2009.
OPĆINA VRBNIK
12

20.

Na temelju članka 95. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07 i 38/09) i članka 59. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/05 i 41/05), Općinsko poglavarstvo Općine Vrbnik, temeljem zaključka sa 43. sjednice 15. travnja 2009. godine raspisuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
O KONAČNOM PRIJEDLOGU
UPU 1 Naselja Vrbnik
UPU 2 Naselja Risika
UPU 7 registrirane ruralne cjeline Risika - Glavica

1. Sukladno traženju Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva utvrđuju se za potrebe ponovljene javne rasprave:

Konačni prijedlog:

UPU 1 Naselja Vrbnik za ponovnu javnu raspravu

UPU 2 Naselja Risika za ponovnu javnu raspravu

UPU 7 registrirane ruralne cjeline Risika - Glavica za ponovnu javnu raspravu

Prijedlog sadrži tekstualni i grafički dio.

Ponovna javna rasprava održat će se u razdoblju od 9. svibnja 2009. do 24. svibnja 2009., a ponavlja se iz razloga što je od prethodno provedene javne rasprave proteklo više od 9 mjeseci.

2. Ponovni javni uvid u prijedlog UPU-a (tekstualni i grafički dio) za vrijeme trajanja javne rasprave može se obaviti u prostorijama Općine Vrbnik, Trg Škujica 7 radnim danom od 8,00 do 14 sati.

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera održat će odgovorni voditelj izrade UPU-a, CPA d.o.o. Zagreb, dana 14. svibnja 2009. u 19 sati u vijećnici općine Vrbnik.

3. Za vrijeme trajanja ponovljene javne rasprave prijedlozi i primjedbe mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama koje su nastale prihvaćanjem primjedbi iznesenih u prvoj javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom s adresom ili nazivom i sjedištem podnositelja, neće se razmatrati u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Rok za dostavljane prijedloga i primjedbi je 24. svibnja 2009. godine.

Klasa: 350-01/09-01/17

Ur. broj: 2142-07-03-09-2

Vrbnik, 15. travnja 2009.

Općinsko poglavarstvo
Općine Vrbnik
Ivan Lukari, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=613&mjesto=51516&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr