SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 19. Petak, 15. svibnja 2009.
OPĆINA VRBNIK
12

21.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije u Općini Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/05) i provedenog postupka prikupljanja ponuda, te članka 38. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/05, 41/05 i 01/09) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 23. sjednici održanoj 14. travnja 2009. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje poslova naplate
parkiranja, premještanja i blokiranja vozila
na području naselja Vrbnik

Članak 1.

Koncesija za obavljanje poslova naplate parkiranja, premještanja i blokiranja vozila na području naselja Vrbnik dodjeljuje se:

CRTORAD d.o.o.
Varaždinska ulica odvojak III
42000 Varaždin

Članak 2.

Koncesija za obavljanje poslova naplate parkiranja, premještanja i blokiranja vozila na području naselja Vrbnik dodjeljuje se na vrijeme od 5 godina.

Godišnja naknada koncesije za obavljanje poslova naplate parkiranja, premještanja i blokiranja vozila na području naselja Vrbnik iznosi 40.000,00 kuna.

Korisnik koncesije je obvezan naknadu iz prethodnog stavka platiti u 4 jednake rate u korist Proračuna Općine Vrbnik na temelju ispostavljenog računa u roku 15 dana.

Članak 3.

Korisnik Koncesije je dužan poslove obavljati po cijenama koje su navedene u dokumentaciji provedenog postupka prikupljanja ponuda i prihvaćene su od strane Općinskog poglavarstva.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vrbnik da može s korisnikom koncesije sklopiti ugovor o koncesiji.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-08/09-01/26

Ur. broj: 2142-07-04-09-6

Vrbnik, 14. travnja 2009.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Branko Pavan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=613&mjesto=51516&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr