SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 19. Petak, 15. svibnja 2009.
GRAD RIJEKA
12

83.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2009. godini (»Narodne novine« broj 8/09 i 43/09) i članka 61. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07) Gradonačelnik je na sjednici 21. travnja 2009. godine donio sljedeće

IZMJENE PLANA
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola
Grada Rijeke u 2009. godini

Članak 1.

U Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2009. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/09) rashodi iz članka 1. stavka 2. Plana mijenjaju se i glase kako je iskazano u Prilogu koji čini sastavni dio ovih Izmjena Plana.

Prilog iz stavka 1. ovoga članka nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 2.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/09-01/34-149

Ur. broj: 2170/01-10-30-09-1

Rijeka, 21. travnja 2009.

Gradonačelnik
mr. sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=613&mjesto=51000&odluka=83
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr