SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 19. Petak, 15. svibnja 2009.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
12

39.

Na temelju članka 31. stavak 1. alineja 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 15. stavak 1. alineja 6. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru između Primorsko-goranske županije i Rijeka promet d.d. od 1. prosinca 2008. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine PGŽ« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na sjednici 14. travnja 2009. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o prestanku koncesije za dizanje i spuštanje plovila
autodizalicom na predjelu Preluk, Grad Rijeka

Članak 1.

Donosi se Odluka o prestanku koncesije za dizanje i spuštanje plovila autodizalicom na predjelu Preluk, Grad Rijeka.

Članak 2.

Odluka navedena u prethodnom članku, stupa na snagu 15. travnja 2009. godine i s tim danom prestaje važiti Odluka o davanju koncesije za dizanje i spuštanje plovila autodizalicom na predjelu Preluk, Grad Rijeka (»Službene novine PGŽ« broj 41/08).

Članak 3.

Dosadašnji koncesionar Rijeka Promet d.d., iz Rijeke, Fiumara 13, MB 1380150, dužan je podmiriti sva davanja koja proizlaze iz obveze plaćanja koncesijske naknade određene u člancima 7., 8. i 9. Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru između Primorsko-goranske županije i Rijeka promet d.d., Klasa: 342-01/08-01/16, Ur. broj: 2170/1-11/9-08-11, od 01. prosinca 2008. godine, te troškove postupka, zaključno s danom 15. travnja 2009. godine.

Članak 4.

S danom 15. travnja 2009. godine dosadašnjem koncesionaru Rijeka promet d.d., iz Rijeke, Fiumara 13, MB 1380150, prestaju sva prava na pomorskom dobru pobliže određena u Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru između Primorsko-goranske županije i Rijeka promet d.d., Klasa: 342-01/08-01/16, Ur. broj: 2170/1-11/9-08-11, od 1. prosinca 2008. godine, te je dužan napustiti predmetno pomorsko dobro i ostaviti ga u stanju u kojem ga je i zaprimio.

Članak 5.

Ispunjenjem obveza iz članaka 3. i 4. ove Odluke prestaju sva prava i obveze koncedenta i koncesionara propisane u Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru između Primorsko-goranske županije i Rijeka promet d.d., Klasa: 342-01/08-01/16, Ur. broj: 2170/1-11/9-08-11, od 1. prosinca 2008. godine.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 15. travnja 2009. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-04/09-03/10

Ur. broj: 2170/1-05-01/6-09-50

Rijeka, 14. travnja 2009.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=613&mjesto=00001&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr