SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVII. - broj 19. Petak, 15. svibnja 2009.
GRAD CRES
12

16.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06), članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08), a u svezi s Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Cresa za 2009. godinu gradonačelnik Grada Cresa donosi

IZMJENU I DOPUNU PLANA
prijma u službu u Grad Cres za 2009. godinu

Članak 1.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta za tijela Grada Cresa utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog plana (privitak 1).

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana prijma u službu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/09-01/5

Ur. broj: 2213/02-02-02-09-4

Cres, 1. travnja 2009.

Gradonačelnik
Gaetano Negovetić, prof., v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=613&mjesto=10002&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr