SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
48. Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje Grada Malog Lošinja
42. Odluka o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Opatije
41. Zaključak Ur. broj 2156-01-01-08-1
40. Odluka o popisu trgovačkih društava od posebnog interesa za Grad Opatiju
39. Odluka o vremenu izvođenja građevinskih radova
38. Program provedbe mjera Nacionalne populacijske politike Grada Opatije
37. II. izmjene projekcije Proračuna Grada Opatije za 2008. -2010. godine
36. II. izmjene i dopune Plana Proračuna Grada Opatije za 2008. godinu
35. II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
34. II. izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture
33. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za I. - VI. 2008. godine
14. Pravilnik o korištenju službenog automobila i mobilnih telefona
13. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2008. godinu
18. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Jelenje
17. Odluka o imenovanju Povjerenstva za praćenje izrade Plana intervencije i zaštite okoliša
16. Odluka o imenovanju EKO stožera
19. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Lokve
18. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Komunalnog društva »Lokvarka« d.o.o.
17. Izjava o osnivanju komunalnog trgovačkog društva
16. Odluka o osnivanju komunalnog trgovačkog društva
21. Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Lovran - UPU 1
17. Odluka o dopuni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora
16. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja radne zone R-1
43. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Vinodolske
42. Odluka o imenovanju Eko-stožera Općine Vinodolske
41. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Vinodolske
40. Odluka o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Primorsko-goranske županije, Općine Vinodolske u 2008. godini
39. Izvršenje Odluke o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za održavanje objekata školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja i vatrogastva u 2007. godini
38. Izvješće o izvršenju plana raspodjele prihoda po osnovi grobne pristojbe, komunalne naknade, komunalnog doprinosa i šumske rente za 2007. godinu
37. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2007. godinu na području Općine Vinodolske
36. Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
35. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Vinodolske
34. Plan malih nabava ukupne procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kn za 2008. godinu
33. Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Vinodolske
32. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Vinodolske na temelju ugovora
31. Odluka o mjerilima i postupcima ostvarivanja prednosti pri upisu djece u programe Dječjeg vrtića »Cvrčak i mrav« za pedagošku godinu 2008./2009.
30. Odluka o osnivanju Savjeta Općine Vinodolske
29. Odluka o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabave ukupne procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna
28. Plan javne nabave Općine Vinodolske za 2008. godinu
42. Odluka o subvenciji boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja
41. 2. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine
40. 2. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2008. godine
39. 2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu
38. Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu
37. Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2007./08. Osnovne škole »Sveti Matej« Viškovo
36. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Viškovo
35. Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Ark-Mihelić /DPU 18/
34. Odluka o izradi Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Marovičino /DPU 6/
33. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 22/
32. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Juraši /DPU 20/
31. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Garići /DPU 25/
30. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Vozišće /DPU 23/
29. Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Groblje (G-2) /DPU 13/
28. 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu
27. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. godine
4. GKTD MURVICA Cjenik komunalnih usluga od 1. 8. 2008. godine
3. GKTD MURVICA Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Crikvenice o suglasnosti na predloženi cjenik

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr