SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

28.

Na temelju članka 19., 26., 29. i 37. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 26/03), Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna (»Narodne novine« broj 80/04), smjernica Vlade Republike o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za trogodišnje razdoblje (2008.-2010.), uputa Ministarstva za izradu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje (2008.-2010.), članka 13. st. (1) i stavak i stavak (5) alineja četvrta Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/08), članka 46. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine PGŽ« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/06, pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj 20. redovitoj sjednici održanoj 20. ožujka 2008. godine, donijelo je

PLAN JAVNE NABAVE
Općine Vinodolske za 2008. godinu

Članak 1.

Planom javne nabave Općine Vinodolske za 2008. godinu, plasira se javna nabava roba, radova i usluga VELIKE VRIJEDNOSTI tj. nabava čija procijenjena vrijednost nabave bez poreza na dodatnu vrijednost iznosi više od 300.000,00 kuna za robe i usluge više od 500.000,00 kuna za radove i javna nabava male vrijednosti, čija je procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi:

- 300.000,00 kuna i manje za robe i usluge, do 70.000,00 kuna zaključno.

- 500.000,00 kuna i manje za radove, do 70.000,00 kuna

koje obavlja Općina Vinodolska kao javni naručitelj, obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi i za koje nabave su osigurana sredstva u proračunu za 2008. godinu.

Članak 2.

Općina Vinodolska se obvezuje provoditi postupke i načine javne nabave, roba radova, i usluga, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, birajući prvenstveno otvoreni postupak javne nabave u odnosu na ograničeni postupak javne nabave.

Članak 3.

Tijekom 2008. godine Općina Vinodolska će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga VELIKE VRIJEDNOSTI, kako slijedi:

Članak 4.

Tijekom 2008. godine Općina Vinodolska će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga MALE VRIJEDNOSTI, kako slijedi:

Članak 5.

Javni naručitelj se obvezuje da će u svim postupcima javne nabave, prilikom donošenja Odluke o početku postupka javne nabave, odrediti ovlaštene predstavnike javnog naručitelja, s time da njihov broj ne smije biti manji od tri (3).

Ovlašteni predstavnici naručitelja će biti zaduženi za određeni postupak javne nabave od njegovog početka do kraja.

Ovlašteni predstavnici naručitelja se imenuju iz radova stručnih djelatnosti naručitelja, a jedan broj njih može se povjeriti neovisnim stručnim osobama izvana.

Zadaća ovlaštenih predstavnika naručitelja da izvrše pripremu postupka nabave i izrade cjelokupnu dokumentaciju za nadmetanje.

Članak 6.

Administrativne poslove za provođenje postupka javne nabave velike vrijednosti i javne nabave male vrijednosti iz članka 3. i 4. ovog Plana, obavljat će Jedinstveni upravni odjel općine, odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća sve nabave iz ovog Plana.

Članak 7.

Sve objave o javnim nabavama iz ovog Plana na propisanim standardnim obrascima za objave o javnoj nabavi, odnosno on-line unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanja objava o javnoj nabavi, vršit će se za naručitelja ovlaštene osoba - Voditelj Odsjeka za komunalne poslove i gospodarenje prostorom.

Članak 8.

Ovaj Plan javne nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 9.

Stupanjem na snagu Plana javne nabave Općine Vinodolske za 2008. godinu, prestaje vrijediti Plan javne nabave Općine Vinodolske za 2008. godinu, donijet na 17. sjednici Vijeća, od 11. 12. 2007. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/08), kao i Plan nabave roba, radova i usluga male vrijednosti za 2008. godinu, od 11. 12. 2007. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/08) od 11. 12. 2007. godine.

Klasa: 021-05/08-01/1

Ur. broj: 2107-03/08-01-20-03-1

Bribir, 20. ožujka 2008.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=568&mjesto=91253&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr