SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

32.

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 10. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (»Službene novine PGŽ« broj 33/07) te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/ 06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 23. redovitoj sjednici održanoj 24. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova
održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području
Općine Vinodolske na temelju ugovora

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Općine Vinodolske na temelju provedenog javnog natječaja, povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Vinodolske temeljem ugovora, trgovačkom društvu »SANDO« d.o.o. Crikvenica, Tončićevo 5.

Članak 2.

S tvrtkom naznačenom u članku 1. ove Odluke sklopit će se Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Vinodolske, koji se zaključuje na razdoblje od četiri (4) godine, računajući od dana sklapanja ugovora.

Ugovor iz prethodnog stavka ovog članka zaključuje Poglavarstvo Općine Vinodolske, po cijenama i ostalim uvjetima iz prihvata ponude.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Općina Vinodolska objavila je dana 21. 5. 2008. godine JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete, u »Narodnim novinama« broj 56/08.

Po objavljenom javnom natječaju zaprimljena je samo jedna prijava od strane natjecatelja i to »SANDO« d.o.o. Crikvenica, Tončićevo 5, MBS: 3870260, direktora Damira Rukavine, dipl. inž. elek., koji je na temelju natječaja i Uputa natjecateljima u cjelosti, dokaz o sposobnosti za obavljanje ovakovih komunalnih djelatnosti, sve sukladno općim i posebnim uvjetima iz javnog natječaja i ostaloj natječajnoj dokumentaciji uz cijenu ponude od 308.021,35 kuna, bez PDV-a, PDV 22% - 67.763,70 kuna, odnosno ukupna cijena ponude od 375.786,05 kuna.

Slijedom navedenoga Poglavarstvo je prihvatilo zapisnik Natječajne komisije i njen prijedlog temeljem čega je utvrdilo konačni prijedlog Odluke kao u izrci, a Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Poglavarstva i donijelo Odluku kao u točki 1.

Klasa: 021-05/08-01/4

Ur. broj: 2107-03/08-01-23-7-03-1

Bribir, 24. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=568&mjesto=91253&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr