SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

31.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 107/07), članka 20. Statuta Općine Vinodlske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 30/2, 9/02 i 19/ 06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj 22. redovitoj sjednici održanoj 30. travnja 2008. godine, na prijedlog Poglavarstva, donijelo je

ODLUKU
o mjerilima i postupcima ostvarivanja prednosti
pri upisu djece u programe Dječjeg vrtića »Cvrčak
i mrav« za pedagošku godinu 2008./2009.

1. PROGRAMI DJELATNOSTI

Članak 1.

Dječji vrtić »Cvrčak i mrav« će u pedagoškoj godini 2008./09. godini ostvarivati programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi na području svoje lokalne samouprave.

Članak 2.

U pedagoškoj godini 2008./09. vrtić će u skladu s planom upisa provoditi sljedeće programe:

3 skupine redovitog programa za djecu od 3 god. do polaska u školu:

- 2 skupine cjelodnevnog programa

- 1 skupina poludnevnog programa

. prema upisnim rezultatima moguće je u cjelodnevnom programu u Bribiru formirati mješovitu jasličko - vrtićku skupinu

Prema objektima:

Članak 3.

2. UPISI

- prije upisa roditeljima će biti ponuđene prijavnice za upis,

- obavijest o upisu biti će plakatirana na svim mjestima oglašavanja a u Novom listu biti će objavljen javni natječaj. On sadržava mjesto i vrijeme upisa, vrste programa i broj djece koja se planiraju primiti po mjestima rada, potrebne dokumente koji se prilažu, vrijeme i mjesto objave rezultata i druge specifične uvjete ako postoje.

- Upisi u dvije cjelodnevne skupine (Bribir, Tribalj) i za poludnevnu skupinu (Bribir) provesti će se od 2. 6. do 13. 6. 2008. god. svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati u Bribiru i u Triblju.

- Rezultati upisa biti će objavljeni na oglasnoj ploči u Bribiru i na oglasnoj ploči centralnog vrtića u Triblju 30. 6. 2008.

- Kriterije za upis i rezultate upisa donijeti će Poglavarstvo Općine Vinodolske prije objave za roditelje.

3. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS

Članak 4.

- prijava za upis

- preslika rodnog lista djeteta

- preslika osobne iskaznice roditelja ili potvrda o prijavljenom boravištu

- preslika dokumenta da je dijete roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata

- preslika zdravstvene ustanove o smetnjama u razvoju djeteta

- potvrde o zaposlenju roditelja

- preslika dokumenta o rastavi braka ili smrti roditelja

- preslika rješenja o dječjem doplatku

- suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice

4. UPISNI KRITERIJI

Članak 5.

Mjerila za ostvarivanje prednosti pri upisu djece u redovne programe u skladu s člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/ 97) su:

1. djeca roditelja žrtve ili invalida Domovinskog rata

2. djeca iz obitelji s troje ili više djece

3. djeca zaposlenih roditelja

4. djeca s teškoćama u razvoju

5. djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje

6. djeca u godini prije polaska u osnovnu školu

7. djeca roditelja koja primaju dječji doplatak

5. BODOVNI KRITERIJI

Članak 6.

Predlaže se bodovni kriterij prema sljedećem modelu:

- za dijete invalida Domovinskog rata - izravan upis bez obzira na ostale prednosti. Za ostvarivanje ove prednosti potrebno je dostaviti presliku odgovarajućeg rješenja nadležne ustanove,

- za dijete iz obitelji s troje ili više djece- vrednuje se jedno dijete u obitelji 1 bod, dvoje djece u obitelji 3 boda troje djece u obitelji 5 bodova i tako redom,

- djeca zaposlenih roditelja - vrednuju se s 2 boda za svakog zaposlenog roditelja ili s 2 boda za jednog zaposlenog roditelja. Za ostvarivanjem ove prednosti dostavlja se potvrda o zaposlenju,

- djeca s teškoćama u razvoju - upisuju se izravno bez obzira na ostale prednosti ako su stara najmanje dvije godine prije polaska u osnovnu školu. Uz predočenje dokaza nadležne zdravstvene ustanove (preslika medicinske dokumentacije) o smetnjama u razvoju u redovnu skupinu mogu se upisati djeca s posebnim potrebama koja s obzirom na vrstu i stupanj teškoće mogu savladati osnove programa s ostalom djecom u skupini. Uz osnovnu teškoću ne smiju imati dodatne teškoće osim lakših poremećaja gla

sovno-govorne komunikacije. U odgojnu skupinu može se uključiti samo jedno dijete sa teškoćama u razvoju i tada se broj djece u redovnoj skupini smanjuje za dvoje,

- djeca samohranih roditelja i djeca uzeta na uzdržavanje - vrednuju se s 4 boda,

- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu- vrednuju se s 3 boda,

- djeca roditelja koja primaju dječji doplatak - vrednuju se s 1 bodom. Potrebno je dostaviti presliku rješenja o dječjem doplatku.

Članak 7.

Na osnovi navedenih kriterija za svako dijete utvrđuje se broj bodova koji služi za utvrđivanje mjesta na ljestvici poretka ako se prilikom upisa prijavi više djece od planiranog.

Ako se na ljestvici poretka nađe više djece s istim brojem bodova od planiranog broja za upis primit će se prvenstveno dijete u godini prije škole ili ,ukoliko je mlađe, ono čiji roditelj ima manji prihod po članu obitelji, što dokazuje potvrdama o dohotku i imovini.

6. UPISNO POVJERENSTVO

Članak 8.

- U upisno Povjerenstvo imenuju se sljedeće osobe:

1. Aleksandra Prijić

2. Paula Banušić

3. Dubravka Kanjski

Povjerenstvo zaprima dokumentaciju, provodi odabir djece prema mjerilima upisa i po okončanju postupka rezultate dostavlja Poglavarstvu.

7. UPISI TIJEKOM GODINE

Članak 9.

- Ukoliko se skupine ne popune u upisnom roku prema predloženom planu tijekom ped. god. vršiti će se primanje i popunjavanje skupina,

- ako se tokom godine ispiše dijete iz nekog programa na njegovo mjesto će se primiti prvo dijete s liste čekanja u skladu s kriterijima za upis. Odluku o tome donosi ravnatelj.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/08-01/3

Ur. broj: 2107-03/08-01-22-05

Bribir, 30. travnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=568&mjesto=91253&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr