SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 30. Petak, 1. kolovoza 2008.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

41.

Na temelju članka 9. stavak 3. i 4. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04 i 79/07) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08), te članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/01, 3/02, 9/02 i 19/ 06 - pročišćeni tekst 19/06), Općinsko vijeće Općine Vinodolske na svojoj 23. redovitoj sjednici održanoj 24. srpnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite
i spašavanja Općine Vinodolske

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem spriječavanja ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofa i veće nesreće na području Općine Vinodolske.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Općine Vinodolske imenuju se:

1. Josip Kalafatć - načelnik Stožera zaštite i spašavanja- zamjenik načelnika općine

2. Olga Antonić-Dukić - član (dr. medicine-privatna praksa)

3. Gordana Vlastelić - član (Ustanova za zdravstvenu njegu u kući)

4. Davor Saftć - član (predsjednik Vijeća MO-a Bribir)

5. Mile Žarković - član (predsjednik Vijeća M.O.-a Grižane-Belgrad)

6. Gordan Gašparović - član (predsjednik Vijeća M.O-a Tribalj)

7. Nenad Klarić - član (predsjednik Vijeća M.O-a Drivenik)

8. Tihomir Marijanović - član (načelnik PP-e Crikvenica)

9. Zdenko Košaroš - član (djelatnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje)

10. Ivan Tomić - član (zapovjednik DVD-a Općine Vinodolske)

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja je stručno operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja kojima rukovodi općinski načelnik.

Povezivanje i aktiviranje Stožera iz članka 2. ove Odluke nalaže općinski načelnik.

Plan povezivanja Stožera iz članka 2. Odluke donosi općinski načelnik i dio je Plana zaštite i spašavanja Općine Vinodolske.

Članak 4.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Općine Vinodolske.

Članak 5.

Stručne, administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će ured općinske uprave - Jedinstveni upravni odjel Općine Vinodolske.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Odluke Općine Vinodolske (KLASA: 022-05/06-01/33, Urbroj: 2107-03/06-01-14-301, od 14. 6. 2006.)

Klasa: 021-05/08-01/7

Ur. broj: 2107-03/08-01-23-12-1

Bribir, 24. srpnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Predsjednik

Željko Citković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=568&mjesto=91253&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr