SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
63. Odluka o davanju suglasnosti kupcu dionica s popustom trgovačkog društva Vodogradnja Rijeka d.o.o. na otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu prije ugovorenog roka
62. Odluka o davanju koncesije za gospodarsko korištenje sportsko rekreacijskog centra »Aquagan« u Loparu
61. Odluka o davanju koncesije za plažu ispred hotela Vali u Dramlju
35. II. izmjene Plana javne nabave Grada Delnica u 2008. godini
46. Zaključak o odobravanju povećanja temeljnog kapitala društva - Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o.
45. Odluka o izmjeni i dopuni Općih uvjeta o naplati parkiranja na javnim parkiralištima
34. Odluka o izmjenama Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski
33. Odluka o izboru Savjeta mladih Grada Novog Vinodolskog
32. Rješenje o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Novi Vinodolski
31. Zaključak Urbroj. 2107/02-01-08-2
30. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
29. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
28. Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Grada Novog Vinodolskog
27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup javne površine
26. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redarstvu
25. Odluka o komunalnom redu
24. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Centar Klenovica
23. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski
22. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
21. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
20. I. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2008.
19. Godišnji obračun Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2007. godinu
35. Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za parkiranje
34. Odluka o izmjeni Odluke o visini troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila, troškova blokiranja i deblokiranja vozila
92. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke u 2008. godini
91. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2008. godini
90. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2008. godini
89. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2008. godini
12. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Brod Moravice
15. I. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
14. I. izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
18. Pravilnik o unutarnjem redu
18. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Lopar
17. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 44 - Poslovna zona Sorinj (K2)
16. Odluka o osnivanju poduzetničke zone »Sorinj«
15. Odluka o izradi Prostornog plana uređenja Općine Lopar
14. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lopar
13. Aneks procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lopar
12. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Lopar
11. Godišnji obračun Proračuna Općine Lopar za 2007. godinu
11. Oglas o javnoj raspravi na prijedlog UPU-a Donji Kraj i UPU-a Zagore
11. Godišnji obračun Proračuna Općine Mrkopalj za 2007. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr