SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

26.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski,

na 26. sjednici održanoj dana 5. lipnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redarstvu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redarstvu (»Službene novine Primorsko-goranske« broj 24/95 i 26/02), (u daljem tekstu: Odluke), članak 4. mijenja se i sada glasi:

»Prilikom vršenja nadzora komunalni redar mora:

- imati posebnu iskaznicu kojom se utvrđuje njegovo svojstvo,

- imati značku,

- nositi službenu odjeću

Pravilnik o iskaznici, oznaci i službenoj odjeći komunalnog redara donosi Poglavarstvo Grada.«

Članak 2.

U članku 9. Odluke riječ »mandatne« zamjenjuje se sa riječju »novčane«.

Članak 3.

Članak 12. iste Odluke se mijenja i sada glasi:

»U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten je naplatiti novčane kazne u skladu sa odredbama Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj 107/07), a u rasponima utvrđenim Odlukom o komunalnom redu, te drugim Odlukama Grada Novi Vinodolski u kojima je propisana nadležnost komunalnog redara za njihovo provođenje.«

Članak 4.

U cijelom tekstu Odluke riječi »Odjel gradske uprave za komunalni sustav«, padežno, različito, zamjenjuje se riječima »Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša«.

Članak 5.

Ova Odluka o izmjeni i dopune Odluke o komunalnom redarstvu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-03/08-01/8

Ur. broj: 2107/02-01-08-3

Novi Vinodolski, 6. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51250&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr