SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 23. Petak, 20. lipnja 2008.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

29.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članaka 54. i 74. Zakona o prostornom uređenju i građenju (»Narodne novine« broj 76/ 07) i članka 19. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 18/03, 23/05, 7/06 i 8/08) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 26. sjednici održanoj dana 5. lipnja, 2008. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da:

- k.č. br. 5847/274 cesta površine 85 čhv u zemljišnim knjigama upisana u z.k. ul. 28 k.o. Novi vlasništvo Grada Novog Vinodolskog, Trg Vinodolskog zakona 2, u katastarskom operatu cesta Sveti Miklula površine 346,00 m2 upisana u posjedovnom listu 1176 iste k.o kao Javno dobro - putevi i vode ne predstavlja javno dobro u općoj uporabi već dio okućnice obiteljske kuće zajedno sa k.č. br. 5847/634 iste k.o. te dio zelenih površina a u vlasništvu i posjedu Grada Novog.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke temeljem iste se isključuje iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi, otpisuje iz posjedovnog lista 1176 Javno dobro - putevi i vode Grad Novi Vinodolski te pripisuje u Posjedovni list 1175 iste k.o. Novi posjedniku Gradu Novom Vinodolskom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/06-10/12

Ur. broj: 2107/02-01-08-2

Novi Vinodolski, 6. lipnja 2008.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=561&mjesto=51250&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr