SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
33. Odluka o privremenoj obustavi rada odgojne skupine u područnom odjeljenju Dječjeg vrtića Girice u Martinšćici
32. Odluka o dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području Grada Cresa
31. Odluka o dopuni Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2003./2004. godine
30. Odluka o koncesijskom obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova u Gradu Cresu
29. Odluka o uvjetima priključivanja na komunalnu infrastrukturu (Pročišćeni tekst)
28. Odluka o uređenju prometa i o nerazvrstanim cestama na području Grada Cresa (Pročišćeni tekst)
27. Odluka o porezima Grada Cresa (Pročišćeni tekst)
33. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski
32. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o. Novi Vinodolski za 2003. godinu
31. Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća GKTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski za 2003. godinu
30. Suglasnost GKTD Ivanj d.o.o. Novi Vinodolski na zaduživanje
29. Dopuna Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Novi Vinodolski od 2002. do 2004. godine
34. Odluka o imenovanju i preimenovanju ulica na području Grada Opatije
33. Vjerodostojno tumačenje članka 44. stavka 1. alineje 5. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije
32. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Opatije
31. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Belveder
30. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja garaže i dječjeg igrališta Slatina
29. II. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2002. do 2005. godine
28. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2003. godinu
27. izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2003. godinu
26. izmjene Proračuna Grada Opatije za 2003. godinu
25. Izvršenje Proračuna Grada Opatije za I. - VI. 2003. godine
27. Odluka o isključenju iz opće uporabe puta
26. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška
25. Izvršenje Proračuna Općine Baška za 2003. godinu 01.01.-30.06.2003
24. Zaključak o određivanju visine iznosa troškova, rente i cijena građevinskog zemljišta na području Općine Klana
23. Odluka o visini naknade za grobna mjesta groblja u Klani i Brezi
22. Izvješće o ostvarenom Proračunu Općine Klana za razdoblje 01.01.-30.06.2003
36. Ostvarenje Plana rasporeda sredstava za udruge i političke stranke za 2003. u razdoblju 1.1. - 30.6.2003.
35. Ostvarenje Plana rasporeda sredstava Socijalnog programa za 2003. godinu u razdoblju 1.1. - 30.6.2003.
34. Ostvarenje Plana rasporeda sredstava športa za 2003. u razdoblju 1.1. - 30.6.2003.
33. Ostvarenje Plana rasporeda sredstava obrazovanja i kulture za 2003. u razdoblju 1.1. - 30.6.2003.
32. Izvješće o ostvarenju Proračuna Općine Lovran za I.-VI. 2003. godine
31. Plan rasporeda prodajnih mjesta za obavljanje trgovine izvan prodavaonica na području Općine Lovran
12. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Matulji za 2003. i 2004. godinu
11. Odluka o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji
10. Odluka o utvrđivanju dana Općine Matulji
9. Izvješće o stanju u prostoru na području Općine Matulji za razdoblje 2001. i 2002. godinu
7. Izvršenje Proračuna Općine Mošćenička Draga za 1-6/2003. godine
15. Dopuna Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001.-2003. godine
14. Izmjena i dopuna Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 1999. - 2001. godine
13. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
7. Odluka o Prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2003. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr