SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
OPĆINA LOVRAN
31

31.

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96, 75/99, 62/01 i 109/01), članka 68. stavka 2., članka 72. stavka 2. i članka 74. stavka 1. Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 37/98, 73/02 i 153/02) i članka 27. Statuta Općine Lovran (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 14/02), Općinsko vijeće Općine Lovran, na sjednici održanoj 24. srpnja 2003. donosi

PLAN RASPOREDA
prodajnih mjesta za obavljanje trgovine izvan
prodavaonica na području Općine Lovran

Članak 1.

Ovim Planom rasporeda određuju se prodajna mjesta na području Općine Lovran na kojima trgovci mogu vršiti djelatnost trgovine izvan prodavaonica (na klupama izvan tržnica, u kioscima, automatima i prigodna prodaja - sajmovi i sl.).

Članak 2.

Prodajna mjesta na kojima se može vršiti prodaju robe koja se po svojim svojstvima može prodavati izvan prodavaonica, određuje se kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE, TRGOVI, KAMPOVI I SL.

Naselje Lovran

Red. MJESTO-LOKACIJA

br.

1. Trg Slobode

2. Ul. Brajdice od križanja s Ul. 9. rujna do Ul.

žrt. fašizma

3. Parkiralište kod Stolara

4. Ul. 9. rujna od križanja s ul. Brajdice do

Doma zdravlja

5. pristanište Lovran

6. Obalna šetnica uz kupalište »Kvarner«

7. Kupalište »Kvarner«

8. Kupalište »Peharovo«

9. parkiralište u Ul. žrtava fašizma, kod

trgovačkog centra

10. autobusna stanica u ul. Šet. m. Tita ispod tržnice

11. Ul. žrtava fašizma na proširenju preko puta

ulaza u tržnicu

12. ispred ulaza u groblje

13. ispred objekta Šet. m. Tita br. 53

14. Stari grad kod k. br. 26

Naselje Medveja

1. Plaža Medveja

2. Kamp Medveja i ispred kampa Medveja

3. plaža Cesara

4. pristanište Medveja kod vile Susmel

Naselje Liganj

1. uz Društveni dom Liganj.

Članak 3.

Prodaja roba putem pokretnih prodavača u naseljima na području Općine Lovran može se obavljati na javnim površinama (proširenjima nogostupa, parkiralištima i drugim površinama na kojima je dozvoljeno parkiranje odnosno gdje se ne ometa nesmetano odvijanje prometa).

Članak 4.

Korisnik odnosno zakupnik javne površine dužan je prije početka obavljanja prodaje zaključiti ugovor o zakupu sukladno odredbama Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/94, 18/96 i 1/03).

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinam« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/06

Ur. broj: 2156/02-01-03-1

Lovran, 24. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOVRAN

Predsjednik
Općinskog vijeća
Edvard Primožić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=36&mjesto=51415&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr