SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 20. Petak, 1. kolovoza 2003.
OPĆINA OMIŠALJ
13

13.

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01 i 7/02) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici održanoj dana 24. srpnja 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« broj 29/01) u članku 4., iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Građevne čestice na kojima se grade stambene građevine prema provedbenom programu socijalno poticane stanogradnje - 95,94 kuna/m3.«

Stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/9

Ur. broj: 2142-06-03-01-1

Omišalj, 24. srpnja 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Anto Trogrlić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=36&mjesto=51513&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr