SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
30. Plan aktivnosti Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja za 2023. godinu
29. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj za 2023. godinu
28. Financijski plan za požarnu sezonu u 2023. godini
27. Odluka o izradi Procjene od rizika od velikih nesreća za područje Grada Malog Lošinja
26. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja
25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge – Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. za 2022. godinu
21. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Dječjeg vrtića „Pahuljica” Rab
14. Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe
26. I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
16. Pravilnik o jednostavnoj nabavi
15. Odluka o socijalnoj skrbi
14. Odluka o Izmjeni Odluke o sufinanciranju troškova boravka djece jasličke dobi s područja Općine Mrkopalj u ustanovama i obrtima za čuvanje djece
13. Odluka o izradi II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 3 K2 poslovna zona u Mrkoplju
46. Odluka o Izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima na području općine Omišalj
45. Odluka o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu
44. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja
43. Izvještaj o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Omišalj u 2022. godini
42. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2022. godinu
41. Prve Izmjene Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2023. godinu
40. Prve Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2023. godinu
39. I. Izmjena Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2023. godinu
38. Prve Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
37. Prve Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
36. Prve Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu
35. Provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području općine Omišalj za 2023. godinu
34. Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja krovnih fotonaponskih elektrana na području općine Omišalj za 2023. godinu
33. Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja na nekretninama k.č. 70/2 i 70/3
32. Odluka o dodjeli nagrade Općine Omišalj za životno djelo
31. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
30. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
29. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
28. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
27. Odluka o dodjeli godišnje nagrade Općine Omišalj
26. Odluka o Planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva općine Omišalj s opasnostima od požara
25. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu općinske načelnice Općine Omišalj za 2022. godinu
24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
23. Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju zaštite od požara na području Općine Omišalj za 2022. godinu
22. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja usluge sakupljanja komunalnog otpada za 2022. godinu
21. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
20. Rezolucija Općinskog vijeća Općine Omišalj o proglašenju Općine Omišalj sigurnim mjestom za žene
19. Odluka o Izmjenama Odluke o javnim parkiralištima na području općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila
18. I. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Punat za 2023. godinu
1. Odluka o visini naknade za korištenje grobnog mjesta i o visini godišnje grobne naknade

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr