SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

33.

Na temelju članka 41. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 17/21) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na ­10. sjednici održanoj 5. svibnja 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja
na nekretninama k.č. 70/2 i 70/3

Članak 1.

(1) Općina Omišalj ugovorom će osnovati pravo građenja na:

- nekretnini koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, Zemljišnoknjižnog odjela Krk, upisana i označena kao k.č.br. 70/2, GORNJA PUŠĆA, KAPELICA (pašnjak, pašnjak, deponija, put i pašnjak), u ukupnoj površini od 35478 m2, upisana u zk.ul.br. 8351, k.o. Omišalj – Njivice

- nekretnini koja je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, Stalne službe u Krku, Zemljišnoknjižnog odjela Krk, upisana i označena kao k.č.br. 70/3, GORNJA PUŠĆA, KAPELICA (pašnjak, pašnjak, deponija), u ukupnoj površini od 23056 m2, upisana u zk.ul.br. 8351, k.o. Omišalj – Njivice.

(2) Pravo građenja osniva se sukladno provedenom Javnom natječaju za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj od 16. ožujka 2023. godine, KLASA: 024-01/23-01/20, URBROJ: 2170-30-23-2.

(3) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

(1) Na temelju ove Odluke, Općina Omišalj i G.P.P. Mikić, kao najpovoljniji ponuditelj, sklopit će ugovor o osnivanju prava građenja.

(2) Ovlašćuje se načelnik na sklapanje ugovora o osnivanju prava građenja, u ime Općine Omišalj.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

KLASA: 024-01/23-01/37

URBROJ: 2170-30-22-01-23

Omišalj, 5. svibnja 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=51513&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr