SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
GRAD MALI LOŠINJ

26.

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), članka 6. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (Narodne novine, broj 126/19) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije broj: 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 – pročišćeni tekst, 9/18/, 9/21) gradonačelnica Grada Malog Lošinja dana 21. ožujka 2023.godine donosi sljedeću:

ODLUKU

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju
Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja

Članak 1.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko – goranske županije, broj 18/21, 7/22), u članku 2., stavku 1., točka 15.mijenja se i glasi:

“15. Tanja Ćelap, rukovoditelj razvoja i investicija, pomoćnik tehničkog direktora komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. - član.”

Članak 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama Primorsko – goranske županije”.

Klasa: 810-02/23-01/01

Urbroj:2170-10-01-23-3

Mali Lošinj, 21. ožujak 2023.

Gradonačelnica

Ana Kučić, mag.oec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=10005&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr