SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 17. Petak, 12. svibnja 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

19.

Na temelju članaka 14., 15., 16. i 18. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 45/09 i 15/16) i članka 44. stavka 3. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 5/21), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 8. svibnja 2023. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o javnim parkiralištima
na području općine Omišalj i visini naknade
za parkiranje vozila

Članak 1.

U Odluci o javnim parkiralištima na području općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 15/21 i 14/22) članak 8. mijenja se i glasi:

„Visina naknade za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 6. stavka 1. ove Odluke određuje se kako slijedi:

1) na parkiralištima u ulici Pod orišina

- za svaki sat parkiranja – 1 euro

- za parkiranje u trajanju od 7.00 sati do 21.00 sat – 4 eura

2) na parkiralištu u ulici Brgučena (na Lokvi)

- za prvih pola sata - bez naknade,

- za svaki sat parkiranja – 1,30 eura

3) na parkiralištu u ulici Bjanižov (prije kbr. 1)

- za svaki sat parkiranja – 1 euro,

- za parkiranje u trajanju od 7.00 sati do 21.00 sat – 4 eura

4) na parkiralištu uz luku Pesja

- za svaki sat parkiranja – 1,20 eura

- za svakih 7 sati parkiranja 4 eura

- za parkiranje u trajanju od 7.00 sati do 21.00 sat – 6 eura;

5) na parkiralištu u ulici Kančinar

- za svaki sat parkiranja – 1 euro,

- za parkiranje u trajanju od 7.00 sati do 21.00 sat – 4 eura

6) na parkiralištu u ulici Ribarska obala

- za svaki sat parkiranja – 1,30 eura

7) na parkiralištu u ulici Draga

- za svaki sat parkiranja – 1 euro,

- za parkiranje u trajanju od 7.00 sati do 21.00 sat – 4 eura;

8) na parkiralištu u Primorskoj ulici uz park kod Plave terase

- za svaki sat parkiranja – 1,20 eura

- za svakih 7 sati parkiranja – 4 eura

- za parkiranje u trajanju od 7.00 sati do 21.00 sat – 6 eura;

9) na parkiralištu u ulici Krčine

- za svaki sat parkiranja – 1 euro,

- za parkiranje u trajanju od 7.00 sati do 21.00 sat – 4 eura;

10) na parkiralištu u ulici Nikole Jurjevića

- za svaki sat parkiranja – 1,20 eura

- za svakih 7 sati parkiranja – 4 eura;

- za parkiranje u trajanju od 7.00 sati do 21.00 sat – 6 eura

11) na parkiralištu u ulici kralja Tomislava

- za svaki sat parkiranja – 1 euro,

- za parkiranje u trajanju od 7.00 do 21.00 sat – 4 eura.

Visina naknade za parkiranje vozila korisniku koji ne posjeduje valjanu parkirnu kartu na parkiralištima iz stavka 1. točke 1. do 11. ovog članka određuje se u iznosu od 15,00 eura dnevno (dnevna parkirna karta).

Članak 2.

U članku 10. stavku 2. broj i riječ: „50,00 kuna“ mijenjaju se i glase: „7 eura“.

Članak 3.

U članku 11. stavku 2. broj i riječ: „300,00 kuna“ mijenjaju se i glase: „40 eura“.

Članak 4.

U članku 12. stavku 2. broj i riječ: „50,00 kuna“ mijenjaju se i glase: „7 eura“.

Članak 5.

U članku 13. stavku 2. broj i riječ: „50,00 kuna“ mijenjaju se i glase: „7 eura“.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

NAČELNICA

mr.sc. Mirela Ahmetović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2272&mjesto=51513&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr