SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
162. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
161. Odluka o razrješenju i imenovanju predstavnika Primorsko-goranske županije u Upravno vijeće Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj
160. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća ustanove 'Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora'
159. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća javne ustanove 'Regionalna razvojna agencija Primorsko-goranske županije'
158. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća ustanove 'Regionalna energetska agencija Kvarner'
157. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Primorsko-goranske županije
156. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Rab
155. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 'Thalassotherapie' Opatija
154. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća 'Thalassotherapie' Crikvenica
153. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Ljekarna 'Jadran' Rijeka
152. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
151. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
150. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Ustanove 'Ivan Matetić Ronjgov'
149. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Prirodoslovnog muzeja Rijeka
148. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka
147. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Primorsko-goranske županije
146. Odluka o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske županije
145. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javna ustanova 'Priroda'
144. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Javna ustanova 'Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije'
143. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju 'Fortica' Kraljevica
142. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe 'Marko A. Stuparić'
Veli Lošinj
141. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe 'Volosko' Opatija
140. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe 'Mali Kartec' Krk
139. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe 'Kantrida' Rijeka
138. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Lječilišta Veli Lošinj
137. Odluka o Izmjeni odluke o osnivanju popisnih centara i imenovanju voditelja popisnih centara u gradovima i općinama za provedbu Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije
62. Odluka o razrješenju i imenovanju članica Socijalnog vijeća Grada Krka
61. Odluka o prihvaćanju sufinanciranja provedbe projekta “Ribarska luka Krk” u okviru mjere I.23./24. “Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa”
60. Odluka o osnivanju prava građenja u korist tvrtke Vecla d.o.o.
59. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za project “Komunalna građevina – Tržnica na malo Sv. Bernardina”
58. Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2021. godinu
57. Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Krka u 2021. godini
56. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
55. Izmjene Programa raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu
54. I. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
53. Odluku o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
52. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu
51. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2021. godinu
50. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu
49. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
48. Zaključak o usvajanju Izvješća godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
47. Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
46. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2020. godinu
64. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Raba
63. Odluka o opozivu i imenovanju predstavnika Grada Raba u članstvo Nadzornog odbora Rapske plovidbe d.d. Rab
67. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
66. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcije Društvenog doma u Baški
65. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Baška za 2021. godinu
64. Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine
58. Odluka o Izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat
57. Odluka o Izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat
56. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
55. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Punat
54. Odluka o Izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Općinskom vijeću Općine Punat za 2021. godinu
53. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Punat
52. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Punat za 2021. godinu
51. Izmjena Plana prijma u službu u Općinu Punat za 2021. godinu
50. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat
66. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt pod nazivom 'Izgradnja i opremanje boćališta u Driveniku – 'Boćarski dom Drivenik'
65. Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Drivenik – UPU 4
64. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Tribalj (UPU 2)
63. Odluka o stavljanju van snage Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj javne odvodnje na području Općine Vinodolska općina
62. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Vinodolska općina za 2021. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr