SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
GRAD KRK

61.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01,106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13,20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. rujna 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o prihvaćanju sufinanciranja provedbe projekta
“Ribarska luka Krk“ u okviru mjere I.23./I.24. “Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“

Članak 1.

Prihvaća se sufinanciranje provedbe projekata “Ribarska luka Krk“ u okviru mjere I.23./I.24. “Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“.

Sufinanciranje provedbe projekta sastoji se u pokrivanju iznosa razlike od dodijeljenih sredstava potpore (37.312.500,00) do ukupne procijenjene vrijednosti Projekta u iznosu od 46.612.455,53 kn, tj. u visini okvirnog iznosa od 9.300.000,00 kn s uključenim PDV-om.

Iznos utvrđene razlike iz prednjeg stavka za realizaciju provedbe projekta sufinancirat će se sredstvima Grada Krka i Županijske lučke uprave Krk sa sjedištem u Krku, Trg bana Josipa Jelačića 5 u narednom dvogodišnjem razdoblju 2022. i 2023. godine.

Članak 2.

Prihvaća se Sporazum o sufinanciranju provedbe projekta “Ribarska luka Krk“ u okviru mjere I.23./I.24. “Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“.

Sporazum o sufinanciranju provedbe projekta iz stavka 1. ovog članka nije predmet objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

Sufinanciranje provedbe projekta iz stavka 1. ovog članka odnosi se na sve preostale troškove do ukupne procijenjene vrijednosti Projekta iz članka 1. ove Odluke, kao i eventualno svih naknadnih, dodatnih i nepredviđenih troškova nastalih tijekom izvođenja radova/pružanja usluga/isporuke opreme.

Projekt iz stavka 2. planira se okvirno sufinancirati u dvije proračunske godine i to na sljedeći način:

  • 2022. godine: 2.325.000,00 kn s PDV-om;
  • 2023. godine: 2.325.000,00 kn s PDV-om.

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Krka da u ime Grada Krka zaključi Sporazum o sufinanciranju provedbe projekta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

Prihvaća se model sufinanciranja projekta iz članka 2. ove Odluke na način da Grad Krk i Županijska lučka uprava Krk sufinanciraju projekt (izvođenje radova/pružanja usluga/isporuku opreme) u jednakim omjerima (50% Županijska lučka uprava Krk i 50% Grad Krk).

Članak 4.

Županijska lučka uprava Krk je investitor i nositelj cjelokupnih aktivnosti u realizaciji projekta iz članka 2. ove Odluke (Provodi postupke javne nabave za radove usluge i svih potrebnih nadzora na projektima iz članka 2. Odluke, sukladno Zakonu o javnoj nabavi ili internim aktima ŽLU).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

KLASA: 342-21/21-01/01

URBROJ: 2142/01-01-21-4

Krk, 27. rujna 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51500&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr