SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 22. Utorak, 28. rujna 2021.
GRAD KRK

52.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. rujna 2021. godine, donijelo je

O D L U K U

o I. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Krka za 2021. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2021. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 42/20), članak 19. mijenja se i glasi:

“Članak 19.

(1) Radi financiranja kapitalnih projekata Grad Krk se u 2021. godini neće zaduživati.

(2) Stanje zaduženja po korištenim dugoročnim kreditima 31.12.2020 iznosi 10.392.510,29 kn, pa uz otplatu kredita od 2.271.000,00 kn, ukupno zaduženje na kraju 2021. godine iznosi 8.121.510,29 kn.

(3) Planirana je i otplata kratkoročnog beskamatnog zajma Ministarstva financija u iznosu od 1.173.097,13 kn.

(4) Dana jamstva iznose 10.244.000,00 kn, za kredit koji još nije u cijelosti iskorišten.

(5) Grad Krk može se kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

(6) Grad Krk može se kratkoročno zadužiti sukladno stavku 4. ovog članka samo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 400-06/21-01/04

UR.BROJ: 2142/01-01-21-4

Krk, 27. rujna 2021.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2193&mjesto=51500&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr