SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 12. Ponedjeljak, 10. svibnja 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
36. Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara za 2021. godinu, na području Grada Mali Lošinj
35. Financijski plan u 2021. godini
34. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Mali Lošinj za 2021. godinu
33. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Grad Mali Lošinj u 2021. godini
32. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
25. II. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu
46. II. Dopuna potvrde
31. Zaključak Urbroj: 2169-01-01-21-1
30. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Grada Raba za 2021. godinu
29. Financijski plan za požarnu 2021. godinu
28. Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Raba za 2021. godinu
13. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području Općine Lopar za 2021. godinu
12. Odluka o ustrojavanju motriteljsko-dojavne službe
11. Odluka o Izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Lopar
10. Financijski plan za požarnu 2021. godinu
9. Plan rada Stožera civilne zaštite Općine Lopar za 2021. godinu
48. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji
47. Odluka o visini slobodno ugovorene najamnine
46. Pravilnik o visini naknade za korištenje površina javne namjene te stupova javne rasvjete
30. Odlukao Izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila
29. I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Omišalj u 2021. godini

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr