SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 12. Ponedjeljak, 10. svibnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

30.

Na temelju članaka 14., 15., 16. i 18. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 45/09 i 15/16) i članka 44. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 5/21), Načelnica Općine Omišalj, dana 5. svibnja 2021. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području općine Omišalj  i visini naknade
za parkiranje vozila

Članak 1.

U Odluci o javnim parkiralištima na području općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 13/19 i 17/19) u članku 3., iza točke 9. dodaje se točka koja glasi: „ 10. parkiralište u ulici Nikole Jurjevića.“

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. briše se povlaka i riječ: „nautika“.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. iza alineje i), dodaje se alineja koja glasi:

„ j) na parkiralištu u ulici Nikole Jurjevića

  • - za svaki sat parkiranja 7,00 kuna
  • - za svakih 12 sati parkiranja 20,00 kuna
  • - za parkiranje u trajanju od 7,00 sati do 21,00 sat - 40,00 kuna.“

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. iza riječi „Krčine“ dodaju se riječi: „Nikole Jurjevića“.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. briše se povlaka i riječ: „nautika“.

Članak 6.

Ove izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/19-01/32

URBROJ: 2142-06-21-01-4

Omišalj, 5. svibnja 2021. godine

OPĆINA OMIŠALJ

Načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2183&mjesto=51513&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr