SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 12. Ponedjeljak, 10. svibnja 2021.
OPĆINA MATULJI

48.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) i članka 43. stavka 3. točke 12. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/ 09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15-pročišćeni tekst, 39/15, 7/18 i 6/21), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, općinski načelnik dana 04.05.2021. godine donosi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE MATULJI

Članak 1.

U članku 13. stavku 2. i 3. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 1/20, 26/20, 45/20 i 6/21), u daljnjem tekstu Pravilnik, riječi “državni stručni ispit” zamijenjuju se riječima “državni ispit”.

Članak 2.

U članku 28. riječi “stručni ispit” zamjenjuju se riječima “državni ispit”.

Članak 3.

U Dodatku 1. Pravilnika - Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, u opisu poslova i zadataka radnih mjesta pod rednim brojem 7. “Viši savjetnik za gospodarstvo i EU fondove, pod rednim brojem 16. Viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu javnih davanja, te pod rednim brojem 21. Savjetnik za komunalni sustav i prostorno uređenje, riječi “općinskog načelnika” brišu se.

Članak 4.

U Dodatku 1. Pravilnika - Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, kod Stupnja suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama radnih mjesta pod rednim brojem 11. “Viši savjetnik za proračun i financije”, pod rednim brojem 19. “Viši savjetnik za komunalnu infrastrukturu” te pod rednim brojem 20. “Viši savjetnik za tehničke poslove i investicije”, riječi “stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnog tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija te povremenu komunikaciju izvan državnog tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija” zamijenjuju se riječima “stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu pružanja savjeta, prikupljanja i razmjene informacija“.

Članak 5.

U Dodatku 1. Pravilnika - Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, radno mjesta pod rednim brojem 22. “Viši stručni suradnik za komunalni sustav i prostorno uređenje” mijenja se i glasi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 6.

U Dodatku 1. Pravilnika - Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, radno mjesta pod rednim brojem 27. “Viši savjetnik – Koordinator projekta EU UP. 02.2.2.08.0063 - Dječji vrtić Matulji - mjesto cjelovitog razvoja djeteta” briše se.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu stupaju na snagu slijedeći dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 011-01/20-01/0001

URBROJ: 2156-04-01/02-01/21-12

Matulji, 04.svibnja 2021.godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Mario Ćiković

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2183&mjesto=51211&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr