SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 12. Ponedjeljak, 10. svibnja 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

25.

Na temelju članka 5.stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“RH 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 12/13, 18/14, 4/18 i 3/20) Gradonačelnik Grada Novi Vinodolski dana 30. travnja 2021. godine donosi

II. IZMJENU I DOPUNU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2021. GODINU

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu (Službene novine PGŽ, broj: 42/20 i 3/21 ) u točki IV. pod naslovom NOVI VINODOLSKI dodaju se sljedeće djelatnosti sa mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

II.

U točki IV. pod naslovom NOVI VINODOLSKI mijenjaju se podaci o broju katastarske čestice za slijedeće mikrolokacije za izdavanje koncesijskih odobrenja:

III.

II. Izmjena i dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu dostavit će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja Potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije. Nakon ishođenja Potvrde, II. Izmjena i dopuna plana će biti objavljena na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada, te u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

II. Izmjena i dopuna plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 342-01/20-10/12

Ur. broj: 2107/02-04-21-12

Novi Vinodolski, 30. travnja 2021. godine

Gradonačelnik

Velimir Piškulić, oec.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2183&mjesto=51250&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr