SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 12. Ponedjeljak, 10. svibnja 2021.
OPĆINA OMIŠALJ

29.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 49. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 29/13, 8/18, 3/20 i 5/21), Općinska načelnica Općine Omišalj donosi

DOPUNU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE OMIŠALJ
U 2021. GODINI

Članak 1.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Omišalj u 2021. godini („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 42/20, u daljnjem tekstu: Plan), u tablici u članku 4. dodaje se sljedeća mikrolokacija i djelatnost:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ova I. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Omišalj u 2021. godini (u daljnjem tekstu: I. Dopuna) dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko - goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko - goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, I. Dopuna i Potvrda biti će objavljeni na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Općine Omišalj te u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

Plan će stupiti na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko - goranske županije“.

KLASA: 342-01/20-01/2

URBROJ: 2142-06-21-01-5

Omišalj, 12.04.2021. godine

Općinska načelnica

mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*
Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2183&mjesto=51513&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr