SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
177. Privremena odluka o cijeni vodne usluge javne vodoopskrbe između isporučitelja vodnih usluga KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka i isporučitelja vodnih usluga Ponikve voda d.o.o. Krk
176. Odluka o osnivanju popisnih povjerenstava Ispostava za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine na području Primorsko-goranske županije
77. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka
76. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove
75. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka kao javne ustanove
74. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. “Razvoj opće društvene infrastructure u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a”
90. Odluka o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija
89. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija
51. Plan djelovanja Općine Matulji u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
50. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
49. Odluka o pristupanju Općine Matulji Urbanoj aglomeraciji Rijeka
48. Odluka o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija
47. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Opatija
46. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Matulji
32. Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Gorskog kotara za razdoblje 2021.-2027. godine
31. Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Općine Mrkopalj
30. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Mrkopalj za 2020. godinu
29. Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Mrkopalj
111. Odluka o otpisu i isknjiženju imovine u pripremi
110. Zaključak o donošenju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj za razdoblje od 2021. do 2025. godine
109. Zaključak Urbroj: 2142-06-20-01-25
108. Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2021. godinu
107. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Stran u Omišlju“
106. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta Rosulje“
105. Odluka o određivanju imena ulica
104. Odluka o Izmjeni Odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za imenovanje ulica i trgova
103. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
102. Zaključak o donošenju Plana djelovanja Općine Omišalj u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
101. Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice za 2021. godinu
100. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Omišalj u 2021. godini
99. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2021. godinu
98. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021. godinu
97. Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2021. godinu
96. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2021. godinu
95. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2021. godinu
94. Odluka o dopuni Odluke o porezima Općine Omišalj
93. Program javnih potreba u području zdravstva i socijalne skbri za 2021. godinu
92. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2021. godinu
91. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
90. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
89. Proračun Općine Omišalj za 2021. i Projekcija Proračuna za 2022. i 2023.
88. Druge Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2020. godinu
87. Treće Izmjene Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2020. godinu
86. Treće Izmjene i dopune Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2020. godinu
85. Treće Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2020. godinu
84. Treće Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
83. Treće Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
82. Treće Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2020. godinu
1. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
1. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
1. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr