SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
GRAD KRK

76.

Na temelju članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 40. Statuta Grada Krka ("Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 26. studenoga 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o razrješenju i izboru predsjednika
Odbora za poljoprivredu

I.

VILIM PAPA razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora za poljoprivredu (na vlastiti zahtjev – zbog podnošenja ostavke).

II.

GORAN MAREVIĆ izabire se za predsjednika Odbora za poljoprivredu, na vrijeme do isteka mandata članova Odbora.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

Klasa: 013-03/20-01/04

Ur. broj:2142/01-01-20-4

Krk, 26. studenoga 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51500&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr