SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
GRAD KRK

74.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj: 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 26. studenoga 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. “Razvoj opće društvene infrastrukture
u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Krka, za projekt “Izgradnja i opremanje pješačke staze i javne zelene površine parka Dražica“.

Članak 2.

Projekt iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. “Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ LRS LAG-a Kvarnerski otoci, referentni broj natječaja: 2-1-1/06-20 (dalje u tekstu: Natječaj).

Članak 3.

U svrhu prijave projekta na Natječaj naveden u članku 2. ove Odluke, istom se ujedno daje suglasnost za prijavu.

Sastavni dio ove Odluke čini prilog ''Opis projekta'' u skladu s Prilogom III. Natječaja, ali isti nije predmet objave.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Klasa: 441-02/20-01/06

Ur. broj: 2142/01-01-20-3

Krk, 26. studenoga 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51500&odluka=74
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr