SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 39. Ponedjeljak, 30. studenog 2020.
GRAD KRK

77.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama («Narodne novine», broj 27/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 40. Statuta Grada Krka («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), a u svezi s odredbama Odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Krka («Službene novine Primorsko – goranske županije», broj: 58/09), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 26. studenoga 2020. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka

I.

Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka, kojeg je Upravno vijeće Ustanove utvrdilo na sjednici održanoj 23. studenoga 2020. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenim novinama Primorsko-goranske županije».

Klasa: 025-03/20-01/07

Ur. broj:2142/01-01-20-4

Krk, 26. studenoga 2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Josip Brusić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2165&mjesto=51500&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr