SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
43. Plan prijma u službu u upravna tijela Primorsko-goranske županije za 2020. godinu
13. Odluka o smanjenju naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća
12. Odluka o visini plaće gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Malog Lošinja za vrijeme trajanja epidemije koronavirusa (COVID-19)
11. Odluka o oslobođenju od obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti, za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 virusom
10. Odluka o oslobađanju obveze plaćanja usluge Dječjeg vrtića Cvrčak, Mali Lošinj za vrijeme trajanja epidemije uzrokovane COVID-19 virusom
9. Odluka o obustavi od plaćanja spomeničke rente
8. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Malog Lošinja
7. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
6. Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
5. Odluka o dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
31. Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab
30. Godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Raba za 2019. godinu
29. Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Raba za 2019. godinu
28. Zaključak Urbroj: 2169-01-02/7-20-13
27. Program mjera za pokriće manjka prihoda i primitaka konsolidiranog Proračuna Grada Raba
26. Odluka o raspodjeli rezultata za 2019. godinu
25. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
24. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
23. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Raba
22. Odluka o dodjeli Nagrade Grada Raba
21. Odluka o dodjeli Plakete Grada Raba
20. Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba
19. Odluka o Izmjenama Odluke o naknadama troškova za rad vijećnika Gradskog vijeća Grada Raba
18. Odluka o Izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika
17. Zaključak Urbroj: 2169-01-02/7-20-1
15. Odluka o odgodi primjene sezonskog uređenja prometa u naselju Baška
14. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2020. godini
13. Odluka o dopuni odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina Općine Baška
12. Odluka o dopuni Odluke o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Baška i vijećima mjesnih odbora
11. Pravilnik o načinu sazivanja i održavanja sjednica Općinskog vijeća Općine Baška elektronskim putem u izvanrednim situacijama
1. Statut Turističke zajednice Grada Opatija

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr