SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

13.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 6. travnja 2020. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o smanjenju naknade za rad vijećnika i članova
radnih tijela Gradskog vijeća

I.

Naknade propisane Odlukom o utvrđivanju naknade za rad vijećnika i članova radnih tijela Gradskog vijeća (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 08/17), smanjuju se za 30% za vrijeme trajanja mjera suzbijanja zaraze uzrokovane COVID-19 virusom.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dane objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. ožujka 2020. godine.

Klasa: 120-01/20-01/03

Ur. broj: 2213/01-01-20-2

Mali Lošinj, 6. travnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2136&mjesto=10005&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr