SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

5.

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 6. stavka 8. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (»Narodne novine« broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/ 17-proč.tekst i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na sjednici održanoj dana 6. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU U ZAKUP
POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU
GRADA MALOG LOŠINJA

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/12, 43/12, 10/13, 37/13, 39/ 14, 16/15, 23/15,7/16, 16/16 i 7/19), u članku 38. iza stavka 10. dodaje se novi stavak 11. i 12. koji glase:

»(11) Oslobađaju se od obveze plaćanja mjesečne zakupnine zakupnici svih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja zbog teških gospodarskih prilika prouzročenih epidemijom korona virusa COVID-19 za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID-19 virusom.«

»(12) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka sa zakupnicima poslovnih prostora neće se zaključivati dodaci Ugovora o zakupu, već će se osloboditi obveze plaćanja mjesečne zakupnine na temelju Odluke gradonačelnika za razdoblje trajanja mjera suzbijanja zaraze COVID 19 virusom, sukladno odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i/ili temeljem preporuke gradonačelnika o obustavi rada.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-03/20-01/17

Ur. broj: 2213/01-01-20

Mali Lošinj, 6. travnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2136&mjesto=10005&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr