SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

6.

Na temelju članka 95. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/ 20) i članka 32 . Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 - pročišćeni tekst i 09/18),Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 6. travnja 2020. godine, donijelo je

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine PGŽ« br. 3/19) u članku 2. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3 i 4. koji glase:

»U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa može se koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih stavkom 2. ovog članka.

Odluku o nastupanju posebnim okolnostima donosi ministar nadležan za graditeljstvo.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 350-06/20-01/01

Ur. broj: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 6. travnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2136&mjesto=10005&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr