SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

7.

Na temelju članka 95. stavak 2. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine PGŽ« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 6. travnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

(1) Članak 2. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine PGŽ« br. 3/19) mijenja na način da se iza stavka 6. dodaje stavak 7. koji glasi:

»U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti da se dio naplaćenih sredstava komunalne naknade koristi i za druge namjene različite od namjena propisanih stavkom 2. i 3. ovog članka.«

(2) Iza članka 16. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine PGŽ« br. 3/19) dodaje se članak 16a koji glasi:

»U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, o čemu posebnu odluku donosi ministar nadležan za graditeljstvo, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom osloboditi obveznike plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti djelomično ili u potpunosti dok traju te okolnosti.«

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »»Službenim novinama« Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

 

Klasa: 363-03/20-01/05

Ur. broj: 2213/01-01-20-4

Mali Lošinj, 6. travnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2136&mjesto=10005&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr