SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVIII. - broj 10. Četvrtak, 9. travnja 2020.
GRAD MALI LOŠINJ

12.

Temeljem čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09,150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 32/09, 10/13, 24/17 i 9/18), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja na svojoj sjednici održanoj dana 06. travnja 2020. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o visini plaće gradonačelnice i zamjenika
gradonačelnice Grada Malog Lošinja za vrijeme
trajanja epidemije koronavirusa (COVID-19)

I.

Za vrijeme trajanja mjera sprječavanja širenja koronavirusa (COVID-19), u cilju održanja pozitivne proračunske prihodovne strane, umanjuje se plaća gradonačelnice i zamjenika gradonačelnice Grada Malog Lošinja za 30%.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 120-01/20-01/02

Ur. broj: 2213/01-01-20-2

Mali Lošinj, 6. travnja 2020.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Elvis Živković, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2136&mjesto=10005&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr