SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 13. Petak, 24. svibnja 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
53. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske na području Primorsko-goranske županije za 2018. godinu
26. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2018. godinu.
25. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2018. godinu
24. Odluka o rezultatu poslovanja Proračuna Grada Cresa za 2018. godinu
23. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2018. godinu
22. Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Grada Cresa u 2019. godini
21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Cresa
20. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Cres
39. Odluka o visini zakupnine za davanje u zakup javne površine
38. Odluka o Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Novog Vinodolskog
56. Zaključak o dodjeli sponzorstva Udruzi osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije
55. Zaključak o dodjeli sponzorstva Vedranu Ružiću
54. Zaključak o dodjeli sponzorstva Udruzi osoba s invaliditetom Grada Opatija
53. Zaključak o dodjeli sponzorstva Udruzi za razvoj kulture mladih »Kulturni front«
52. Zaključak o dodjeli sponzorstva Nakladi Kvarner d.o.o. Novi Vinodolski
51. Zaključak o dodjeli sponzorstva Hrvatskoj udruzi za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku - MIPRO
50. Zaključak o dodjeli sponzorstva Katedri Čakavskog sabora Lovran
49. Zaključak o dodjeli sponzorstva Kulturno zabavnoj udruzi Volosko
48. Zaključak o dodjeli sponzorstva Udruzi Ljudi i običaji
47. Zaključak o dodjeli sponzorstva Hrvatskom liječničkom zboru, Hrvatsko epidemiološko društvo
46. Zaključak o dodjeli sponzorstva Maškaranoj udruzi »Zmešani Volosko«
45. Zaključak o dodjeli sponzorstva OFC AGENCY d.o.o. Opatija
44. Zaključak o dodjeli sponzorstva Čakavski senjali
43. Zaključak o dodjeli sponzorstva Društvu tjelesnih invalida Grada Rijeke
42. Zaključak o dodjeli sponzorstva AK Opatija Motorsport
41. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice »Viktor Car Emin« Opatija
40. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
39. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
38. Zaključak Urbroj: 2156/01-01/01-19-1
37. Odluka o prijenosu imovine na Dječji vrtić Opatija
36. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
35. Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
34. Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2019/2020.
33. Izmjene i dopune Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2019. godini
32. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom
31. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija (UPU 1)
21. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
26. I. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2019. godini
25. Odluka o načinu i uvjetima korištenja javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Baška za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta u svrhu predizborne promidžbe, političkih stranaka i nezavisnih kandidata koji s
24. Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2019. godinu
23. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine Baška
22. II. Izmjene i dopune Plana prijma u službu u 2019. godini
15. Odluka o ustrojavanju Motriteljsko-dojavne službe
34. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji
29. Odluka o Izmjenama Odluke o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Omišalj
28. Odluka o određivanju rezerviranih parkirališnih mjesta
27. Odluka o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj i visini naknade za parkiranje vozila

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr